RSS
środa, 23 grudnia 2009
DAY 3


Maybe one definition of 'home' is: a place where most of your books are?

_ _ _


Może jedna z definicji 'domu' to: miejsce, w którym znajduje się większość twoich książek?

_ _ _

 

09:37, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
DAY 2

I can't believe! i haven't been living in their apartament for more than three years and thay still keep my negative films in the fridge!

_ _ _

Nie mogę uwierzyć! Nie mieszkam w ich mieszkaniu od ponad trzech lat, a oni nadal trzymają moje negatywy w lodówce!

_ _ _

09:02, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 22 grudnia 2009
DAY 1

My parents didn't expect a thing. My friend rang the doorbell and said that she came with Christmas wishes. I was waiting one floor below. When they offered her tea, she said she also brought a live gift... and so I walked in :-)

My father is the biggest baby I know. My mother... I think she has never done any bad deed.

- - -

Moi rodzice niczego nie przeczuwali. Moja przyjaciółka zadzwoniła do drzwi i powiedziała, że przyszła ze świątecznymi życzeniami. Czekałam piętro niżej. Kiedy oni zaoferowali jej herbatę, powiedziała, że przyniosła też żywy prezent... i wtedy weszłam ja :-)

Moj ojciec to największe znane mi dziecko. Moja mama... myślę, że ona nigdy nie popełniła złego uczynku.

- - -

22:59, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
1 , 2