RSS
wtorek, 29 grudnia 2009
DAY 9

High-school reunion meeting. To me, after 9 years, they all look the same.

_ _ _

Spotkanie z ludźmi z liceum. Wg mnie, po 9 latach, oni wciąż wyglądają tak samo.

_ _ _

 

 

02:51, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 grudnia 2009
DAY 8

Night shopping with A., a day before high-school reunion meeting. After some time, we caught ourselves walking around with already full trolley and talking about everything we haven't talked for ages :-)

_ _ _

Nocne zakupy z A., dzień przed spotkaniem z ludźmi z liceum. Po pewnym czasie, złapaliśmy się na tym, że chodzimy po sklepie z pełnym już koszykiem i rozmawiamy o wszystkim o czym nie rozmawialiśmy wieki :-)

_ _ _

 

13:13, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
sobota, 26 grudnia 2009
DAY 7

This year, all sorts of angels settled down on our christmas tree.

_ _ _

W tym roku, przeróżne anioły zadomowiły się na naszej choince.

_ _ _

12:54, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 grudnia 2009
DAY 6

My younger niece and myself on a Christmas walk.

Snow is melting :-(

_ _ _

Moja młodsza bratanica i ja na świątecznym spacerze.

Śnieg się topi :-(

_ _ _

22:28, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
DAY 5

Christmas Eve supper...

breaking off the Christmas wafer and then...

...borscht served with ravioli-type dumplings called 'uszka' (lit. "little ears") with mushroom filling, mushroom soup with potatoes, carp, sauerkraut cooked with wild mushrooms, trout in jelly, poppy seed and milk based dessert (this is unreal!), traditional dried fruit drink, poppy seed pastry, apple pie, gingerbreads... :-)

_ _ _

Kolecja Wigilijna...

łamanie się opłatkiem a potem...

...barszcz z uszkami, zupa grzybowa z ziemniakami, karp, kapusta z grzybami, pstrąg w galarecie, makiełki (nieziemskie!), tradycyjny kompot z suszu, makowiec, jabłecznik, pierniczki... :-)

_ _ _

22:21, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
środa, 23 grudnia 2009
DAY 4

One of the Advent traditions, sunrise Mass called Roraty (don't know the proper English name). The name comes from the first verse of the introit: „rorate cæli desuper”  which means "drop down dew, ye heavens, from above". Procession with lights is a characteristic element of this mass.

I believe not forgeting traditions is an important part of who we are. Getting to know other people traditions is a proof of our respect for who thay are and it's a good way towards mutual understanding.

_ _ _


Jedna z tradycji Adwentu, poranna Msza Roratnia. Nazwa pochodzi od pierwszych słów introitu: „rorate cæli desuper” czyli "spuśćcie rosę niebiosa". Procesja ze światłami jest charakterystyczną częścia tej mszy.


Wierzę, że pamiętanie o tradycjach stanowi ważną część tego kim jesteśmy. Poznawanie tradycji innych ludzi jest dowodem naszego szacunku dla nich i dobrą drogą ku wzajemnemu zrozumieniu.

_ _ _

 

 

 

09:59, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
DAY 3


Maybe one definition of 'home' is: a place where most of your books are?

_ _ _


Może jedna z definicji 'domu' to: miejsce, w którym znajduje się większość twoich książek?

_ _ _

 

09:37, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
DAY 2

I can't believe! i haven't been living in their apartament for more than three years and thay still keep my negative films in the fridge!

_ _ _

Nie mogę uwierzyć! Nie mieszkam w ich mieszkaniu od ponad trzech lat, a oni nadal trzymają moje negatywy w lodówce!

_ _ _

09:02, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 22 grudnia 2009
DAY 1

My parents didn't expect a thing. My friend rang the doorbell and said that she came with Christmas wishes. I was waiting one floor below. When they offered her tea, she said she also brought a live gift... and so I walked in :-)

My father is the biggest baby I know. My mother... I think she has never done any bad deed.

- - -

Moi rodzice niczego nie przeczuwali. Moja przyjaciółka zadzwoniła do drzwi i powiedziała, że przyszła ze świątecznymi życzeniami. Czekałam piętro niżej. Kiedy oni zaoferowali jej herbatę, powiedziała, że przyniosła też żywy prezent... i wtedy weszłam ja :-)

Moj ojciec to największe znane mi dziecko. Moja mama... myślę, że ona nigdy nie popełniła złego uczynku.

- - -

22:59, onephotoaday
Link Dodaj komentarz »